QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiêp công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
06/07/2023 03:50
   
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiêp công dân thuộc thẩm quyền giải  quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
 Tải file đính kèm            

 Người đang truy cập: 68
 Tổng số truy cập: 2382301