Danh sách cán bộ công chức xã Kỳ Bắc

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Ngô Đức Thọ

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

2

Lê Quang Hanh

Phó bí thư Đảng ủy

3

Võ Đình Tình

Phó CT HĐND

4

Nguyễn Đình Tương

Chủ tịch UBND

5

Bùi Thị Hạnh

CT Mặt trận Tổ quốc

6

Phan Chí Nguyện

Phó Chủ tịch UBND

7

Phạm Đình Tùng

Chủ tịch Hội Nông dân

8

Hoàng Anh Hoạt

Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự

9

Lê Nguyễn Khánh Cường

Trưởng Công an

10

Lại Thành Vinh

Bí thư Đoàn thanh niên

11

Bùi Đức Hùng

Kế toán

12

Nguyễn Thị Hà

Văn hoá- chính sách

13

Nguyễn Thị Tình Ta

Địa chính

14

Mai Thị Châu Thảo

Tư pháp

15

Võ Tiến Chung

Địa chính

16

Trần Thị Phương Thảo

VP Đảng uỷ

17

Đặng Thị Lam

Chủ tịch Hội LH Phụ nữ

18

Nguyễn Văn Lý

VP UBND

19

Ngô Thị Hạnh

Phó CT Hội LH Phụ nữ

20

Võ Thị Như Hoa

Phó CT Hội Nông dân

21

Nguyễn Thị Như Phương

Phó Bí thư đoàn thanh niên

22

Trần Thị Hương

CT Hội chữ thập đỏ

23

Cao Đình Liêm

Phó công an

24

Hồ Đắc Danh

Phó chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã

25

Võ An Ninh

Phó công an

26

Hồ Đắc Danh

Thú y

27

Nguyễn Thị Bé

Dân số KHH-GĐ

28

Hồ Xuân Phận

Khuyến nông

29

Trần Đài Loan

CT Hội CCB

30

Nguyễn Trọng Chiến

CT Hội NCT

31

Phó CT Hội CCB

32

Nguyễn Văn Tuyến

Bưu điện

33

Nguyễn Văn Việt

Bảo vệ

 Người đang truy cập: 57
 Tổng số truy cập: 2382183