TT Họ và tên chức vụ số điện thoại
1 Ngô Đức THọ Bí thư Đảng ủy-CTHĐND
2 Lê Quang Hanh Phó bí thư Đảng ủy
3 Nguyễn Đình Tương Phó BT- CTUBND
4 Phan Chí Nguyện Phó CT UBND
5 Võ Đình Tình Phó CT HĐND

 Người đang truy cập: 10
 Tổng số truy cập: 2381942