TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại liên hệ Địa chỉ email đăng ký
1 Nguyễn Quốc Hoan Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND 0982867585 nguyenquochoan.kb@hatinh.gov.vn
2 Võ Đình Tình Phó Chủ tịch HĐND 0398670866 vodinhtinh.kb@hatinh.gov.vn
3 Ngô Đức Thọ Chủ tịch UBND 0988312167 ngoductho.kb@hatinh.gov.vn
4 Lê Quang Hanh Phó Chủ tịch UBND 0963995509 lequanghanh.kb@hatinh.gov.vn
5 Phạm Đình Tùng Chủ tịch Hội Nông dân 0396349467 phamdinhtung.kb@hatinh.gov.vn
6 Trần Ngọc Huỳnh Chỉ huy Trưởng BCH Quân sự 0986734295 tranngochuynh.kb@hatinh.gov.vn
7 Phan Chí Nguyện Trưởng Công an 0982572537 phanchinguyen.kb@hatinh.gov.vn
8 Lại Thành Vinh Bí thư Đoàn thanh niên 0988230441 laithanhvinh.kb@hatinh.gov.vn
9 Võ Thị Như Hoa Phó CT Hội nông dân 0987302016 vonhuhoa.kb@hatinh.gov.vn
10 Bùi Đức Hùng Kế toán 0869999808 buiduchung.kb@hatinh.gov.vn
11 Đặng Thị Lam CT Hội LHPN xã 0392038139 dangthilam.kb@hatinh.gov.vn
12 Nguyễn Thị Tình Ta Địa chính 0976285195 nguyentinhta.kb@hatinh.gov.vn
13 Mai Thị Châu Thảo Tư pháp 0973039827 maichauthao.kb@hatinh.gov.vn
14 Võ Tiến Chung Địa chính 0962158178 votienchung.kb@hatinh.gov.vn
15 Trần Thị Phương Thảo Chính sách xã hội 0979309447 tranphuongthao.kb@hatinh.gov.vn
16 Bùi Thị Hạnh Chủ tịch mặt trận tổ quốc xã 0365980301 buithihanh.kb@hatinh.gov.vn
17 Nguyễn Văn Lý Văn hóa - Xã hội 0358499179 nguyenvanly.kb.@hatinh.gov.vn

 Người đang truy cập: 8
 Tổng số truy cập: 2381909