Kỳ Bắc là xã miền núi nằm ở phía bắc huyện Kỳ Anh, cách trung tâm hành chính huyện 10km. Có tổng diện tích tự nhiên 1994ha, có 1701 hộ vơi 5672 nhân khẩu, được phân bố trên địa bàn 6 thôn. Phát triển kinh tế xã hội chủ yếu tập trung vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, kinh doanh buôn bán dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt 30,5 triệu đồng/người/năm; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, cơ sở vật chất hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng.

Đảng bộ có 8 chi bộ,  trong đó 6 chi bộ nông thôn, 2 chi bộ trường học. Tổng số đảng viên 242 đồng chí trong đó 238 đảng viên chính thức, 4 đảng viên dự bị. Cán bộ, đảng viên có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, tin tưởng vào các chủ trương, Nghị quyết đường lối đổi mới của Đảng; Chấp hành đầy đủ Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước; Nêu cao ý thức lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết kịp thời, có hiệu quả.

Trên địa bàn xã có 7 hộ với 34 nhân khẩu theo đạo Thiên chúa giáo, có di tích lịch sử đền Phương Giai cấp Quốc Gia, có di tích văn hóa cấp tỉnh Chùa Hữu Lạc. Các hộ Thiên chúa giáo tình hình tư tưởng ổn định, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và luôn đồng tình với chủ trương Đảng bộ ban hành.

Tin Bài: Ngô Hạnh

 Người đang truy cập: 58
 Tổng số truy cập: 2382221