Lịch giao dịch như sau:

TT HỌ TÊN LÃNH ĐẠO CÁN BỘ CÔNG CHỨC THỜI GIAN
1 Lê Quang Hanh Mai Thị Châu Thảo Thứ 2
2 Lê Quang Hanh Mai Thị Châu Thảo Thứ 3
3 Ngô Đức Thọ Mai Thị Châu Thảo Thứ 4
4 Ngô  Đức Thọ Mai Thị Châu Thảo Thứ 5
5 Lê Quang Hanh Mai Thị Châu Thảo Thứ 6
6 Ngô Đức Thọ Nguyễn Thị Tình Ta Thứ 7

 Người đang truy cập: 61
 Tổng số truy cập: 2382270