Tổ chức Hội nghị triển khai đề án sản xuất vụ xuân và kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2021.
26/12/2020 11:39
   
Tổ chức Hội nghị triển khai đề án sản xuất vụ xuân và kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2021.
Sáng ngày 26/12 ủy ban nhân dân xã Kỳ Bắc tổ chức Hội nghị triển khai đề án sản xuất vụ xuân và kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2021.

Thực hiện: Nguyễn Thị Linh Chi

 Người đang truy cập: 18
 Tổng số truy cập: 2381923