Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 657 của BTV tỉnh ủy về “ Ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”
28/04/2023 07:58
   
Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 657 của BTV tỉnh ủy về “ Ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”

 

 

 

 Người đang truy cập: 9
 Tổng số truy cập: 2381941