XÃ KỲ BẮC TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ THÁNG 4 NĂM 2024
09/04/2024 11:18
   
XÃ KỲ BẮC TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ THÁNG 4 NĂM 2024

Sáng ngày 09/4/2024, xã Kỳ Bắc tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2024.

Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; Luật Dân quân tự vệ năm 2019; Thực hiện Kế hoạch số 543/KH-UBND  ngày 25/03/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Anh về việc tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự; quân nhân dự bị; phương tiện kỹ thuật năm 2024

Trên cơ sở Kế hoạch, Hướng dẫn của UBND huyện và Ban chỉ huy quân sự huyện Kỳ AnhUBND xã đã xây dựng và triển khai Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân xã Kỳ Bắc về việc tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự nam 17 tuổi; Đăng ký phúc tra công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; dân quân dự bị; phương tiện kỹ thuật năm 2024.


Đại biểu tham gia tại hội nghị 

Đặc biệt Ban chỉ huy quân sự xã đã phối hợp với Công an xã, địa bàn dân cư làm tốt công tác nắm chắc nguồn thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự  đảm bảo cho công tác đăng ký, quản lý. Công tác tuyên truyền trên loa truyền thanh, trang thông tin điện tử của phường cũng được duy trì thường xuyên nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân, vận động gia đình thanh niên và thanh niên trong độ tuổi thực hiện tốt Luật nghĩa vụ quân sự. Qua đó phát huy tinh thần trách nhiệm của công dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho thanh niên nhằm nắm chắc số lượng, chất lượng thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự , đồng thời làm cơ sở cho việc xét duyệt, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ chính xác, công bằng, đúng luật định.    


Đồn chí Hoàng Anh Hoạt, CHT BCHQS xã thông qua kế hoạch đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2024 

Đồng chí Nguyễn Giang Đông , Bí Thư Đảng ủy xã phát biêu chỉ đạo tại hội nghị

Một số hình ảnh ghi nhận:


Trà My - CC Văn hóa - Xã hội

 Người đang truy cập: 16
 Tổng số truy cập: 2381960