CÔNG TÁC TÍCH TỤ RUỘNG ĐẤT, DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA
30/06/2022 06:03
   
CÔNG TÁC TÍCH TỤ RUỘNG ĐẤT, DỒN ĐIỀN ĐỔI THỬA

Sáng ngày 28/06/2022 Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó chủ tịch UBND huyện  cùng các phòng ban cấp huyện làm việc với xã Kỳ Bắc

Nội dung liên quan về công tác tích tụ ruộng đất, dồn điền đổi thửa

 Người đang truy cập: 52
 Tổng số truy cập: 2388633