Xã Kỳ Bắc phát động ra quân vệ sinh môi trường
07/04/2024 03:53
   
Xã Kỳ Bắc phát động ra quân vệ sinh môi trường

Thực hiện Thông báo số 03/TB-UBND ngày 03/04/2022 của Ủy ban nhân dân xã về việc phát động ra quân tổng vệ sinh môi trường, cải thiện cảnh quan gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Kỳ Bắc.

Sáng 06/04/2024, UBND xã Kỳ Bắc tổ chức phát động ra quân tổng vệ sinh môi trường đồng loạt tất cả các thôn trên địa bàn toàn xã. 

H/A: Thôn KIM Sơn, xã Kỳ Bắc

Tại buổi ra quân, hàng trăm cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đã đồng loạt tham gia các hoạt động: quét dọn vệ sinh khu dân cư; thu gom, xử lý rác thải; khai thông dòng chảy, phát quang bụi rậm; trồng hoa và chăm sóc cây xanh  dọc các tuyến đường… Đồng thời, các cơ quan, ban, ngành đoàn thể xã, đặc biệt là hội liên hiệp phụ nữ xã tổ chức cho cán bộ, hội viên trực tiếp đi tuyên truyền, vận động, nhắc nhở các hộ dân, hộ kinh doanh nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

H/A: Thôn Lạc Tiến, xã Kỳ Bắc


Thông qua đợt ra quân, đã kịp thời tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên đặc biệt là phụ nữ tiếp tục gương mẫu đi đầu, làm nòng cốt duy trì bảo vệ môi trường với trọng tâm là phong trào "Ngày Chủ nhật xanh lao động", xây dựng, quản lý, chăm sóc các tuyến đường hoa, thu gom rác thải...  Đây cũng là những hoạt động có hiệu quả, thiết thực góp phần nâng cao tiêu chí vệ sinh môi trường trong xây dựng nông thôn mới./.

H/A: Thôn Phương Giai, xã Kỳ Bắc

Trà My - CC Văn hóa - Xã hội

 Người đang truy cập: 9
 Tổng số truy cập: 2381944